Krby a krbove kachle

emisie

Krbové kachle sú kachle na fosílne palivá alebo biomasu. Tieto kachle stoja pred alebo vedľa komínu, na ktorý je pripojený kachľovou rúrou. Oproti otvorenému krbu nie sú krbové kachle napevno vstavané do steny a majú uzavreté ohnisko. Krbové vložky sú zas obmurované a môžu vytvárať zaujímavú kombináciu medzi otvoreným klasickým krbom a krbovými kachľami.

Krbové kachle a krbové vložky sú vyrobené z liatiny alebo oceľového plechu a majú najčastejšie sklenené dvierka, ktoré umožňujú nerušený pohľad na plápolajúce ohníčky. Svoje teplo predávajú vykurovanému priestoru čiastočne teplotným žiarením a čiastočne aj prúdením tepla. Najefektívnejšie krbové kachle a krbové vložky dosahujú účinnosť cez 80 %. Bežné kachle prenášajú väčšinu tepla cez tepelné žiarenie. Liatinové kachle alebo krbové vložky prenášajú väčšinu svojho tepla cez prúdenie tepla.

Krbové kachle alebo krby majú v sebe zabudované aj teplovodné výmenníky. Krbové kachle a krbové vložky odvádzajú veľkú časť svojho tepla pomocou teplovodného výmenníka do vodného okruhu centrálneho vykurovania. Okrem toho naviac vykurujú tieto kachle aj miestnosť, v ktorej sa priamo nachádzajú. Týmto dochádza k rovnomernému rozloženiu tepelnej energie v dome. Môžu nahrádzať aj vykurovanie plynovým centrálnym kotlom a zároveň nedochádza ku prehriatiu priestoru, kde je vykurovacie zariadenie umiestnené. V spojení so zásobníkom teplej vody môže byť tepelná energia z ohňa uložená na niekoľko hodín a následne využitá napríklad k osprchovaniu alebo umytiu riadu. Pri inštalácii krbových kachieľ a krbových vložiek s teplovodným výmenníkom musia byť zabudované aj rôzne bezpečnostné prvky. Jedná sa napríklad o zariadenia, ktoré predchádzajú prehriatiu a pretlakovaniu systému pri výpadku elektrického prúdu. Stav s pretlakovaným systémom bez bezpečnostných prvkov by mohol spôsobiť výbuch.

krbove kachle

zdroj: http://www.stove.me.uk/

Emisie pri vykurovaní krbom

Celková situácia v oblasti vypúšťania emisií z tepelných zdrojov nie je v súčasnej dobe regulovaná a nie je nutné v rámci prevádzkovania takýchto tepelných zdrojov v rodinných domoch dodržovať emisné limity alebo uskutočňovať nejaké merania vypúšťaných emisií. Napríklad v Nemecku sa na krbové kachle a krbové vložky s výkonom od 15 kW vzťahujú celoštátne predpisy. V týchto predpisoch sú stanovené úlohy, ktoré musia plniť výrobcovia na ochranu životného prostredia. Krbových kachieľ a vložiek s výkonom pod 15 kW sa týkajú okresné predpisy, pri ktorých sa líšia jednotlivé emisné požiadavky v rámci regiónov. Aj v Českej republike sa už niekoľko krát uvažovalo o zavedení takýchto predpisov ale vždy skončili buď ako návrhy alebo neprešli schvaľovacím procesom jednotlivých inštitúcií. V moderných krbových kachliach a vložkách sa spaľujú väčšinou drevené brikety, drevo, papier alebo bioetanol a tieto obnoviteľné zdroje sú menším zdrojom skleníkového efektu. Pre krbové kachle a krbové vložky s teplovodným výmenníkom sa doporučuje stupeň účinnosti aspoň na 60 %, bez teplovodného výmenníku nie je stupeň účinnosti až taký rozhodujúci. V niektorých krajinách Európy sa v poslednej dobe diskutuje o zavedení minimálneho stupňa účinnosti formou zákona.

Veľmi potrebné je aj dobré spaľovanie dreva. Dobré spaľovanie sa pozná podľa svetle šedého až šedého popola, ktorý neobsahuje žiadne čiastočky uhlíkov. Tento popol môže byť využitý v záhrade ako hnojivo alebo ako prísada do kompostu, pretože sa skladá z minerálov a vápenca.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.