Bazénová chémia

Pre udržanie čistej a zdravotne nezávadnej vody v bazéne je potrebné vodu ošetriť chemicky a zároveň za pomocou kvalitnej bazénovej filtrácie vodu zbaviť mechanických nečistôt. Bazénová chémia hubí choroboplodné zárodky, baktérie a riasy. Vodu možno ošetriť aj za pomocou alternatívnych technológií ako sú UV lampy, ozónové generátory, ionizátory alebo elektrolýzou slanej vody. Tieto technológie môžu výrazne znížiť dávkovanie chémie.

Na dezinfekciu bazénovej vody sa používa chémia chlórová, alebo bezchlórová na báze aktívneho kyslíku. Chlorová chémia využíva na dezinfekciu vody chlóru. Je lacnejšie ako bezchlórová chémia a je tiež razantnejší. Bezchlórová chémia dezinfikuje vodu na báze aktívneho kyslíka. Je drahšia než chlórová chémia a jej dávkovanie je intenzívnejšie. Bezchlórová chémia je vhodná najmä pre malé deti, alergikov a astmatikov. Ak používate chlórovú dezinfekciu nemožno ju kombinovať s bezchlórovú-kyslíkovou chémiou!

Jeden zo základných parametrov dôležitých pre správne fungovanie bazénovej chémie je pH. Kyslosť či zásaditosť vodných roztokov vyjadrujeme hodnotou pH. pH sa pohybuje v rozmedzí 1-14 pričom pH = 7 má roztok presne neutrálny. Hodnoty nižšie než 7 charakterizujú zvyšujúcu sa kyslosť a hodnoty vyššie ako 7 vyššie naopak zásaditosť. Ideálna hodnota pH je okolo 7,2. Nižšie pH spôsobuje koróziu kovových častí bazéna (i nerezových), vymývanie škár obkladov bazénu, dráždenie očí a kože, zvýšenú spotrebu chlóru. Vysoké pH spôsobuje vápenaté usadeniny, zákaly vody, znižuje účinnosť chlóru, dráždi oči. Hodnota pH výrazne ovplyvňuje rozpustnosť a účinok použitých dezinfekčných prípravkov. Hodnotu pH je možné zmerať za pomocou testera (prúžkové, tabletovej, kvapôčkové) a upraviť za pomocou prípravkov pH-(znižuje hodnotu pH) alebo pH + (zvyšuje hodnotu pH). Odporúčame vykonávať meranie pH za pomocou testera minimálne 1 × týždenne.

Ak napúšťate bazén z vodovodného rádu je vhodné zvoliť nasledujúci postup. Voda z vodovodného rádu je už predbežne upraví vďaka čomu je počiatočné dávkovanie chémie výrazne nižšia. Najprv je nutné za pomocou testera skontrolovať pH vody, prípadne za pomocou prípravku pH + alebo pH – upraviť na hodnotu 7,2. Ak je zlé pH, je veľmi znížená účinnosť bazénovej chémie. Ak je pH správne nastavené, odporúčame vykonať šokové ošetrenie vody za pomoci prípravku chlór šok alebo chlórový granulát (pri použití bezchlórové chémie prípravok OXI šok). Ďalšie ošetrenie vody už vykonávajte za pomocou multifunkčních tabliet. Pravidelne minimálne 1 × týždenne skontrolujte pH a koncentráciu chlóru a upravte ich na odporúčané hodnoty.

Iné ošetrenie vody v bazéne je potrebné zvoliť pri napúšťaní vody zo studne. Voda zo studne môže obsahovať prímesy kovu a jej úprava je výrazne zložitejšia. Odporúčame podľa možností radšej používať na napúšťanie bazéna vodu z vodovodného rádu. Najprv je nutné za pomoci testera skontrolujte pH vody, prípadne za pomoci prípravku pH + alebo pH – upraviť na hodnotu 7,2. Ak je zlá hodnota pH, je veľmi znížená účinnosť bazénovej chémie. Potom urobte šokové ošetrenie vody za pomoci prípravku chlór šok alebo chlórový granulát (pri použití bezchlórové chémie prípravok OXI šok). Ak do 24 hodín po prvom zachlórovaní dôjde k hnedému, resp. zelenému sfarbenie vody, znamená to, že vo vode je veľký obsah železa alebo mangánu, respektíve medi. Pridajte dávku prípravku Minerál. Ďalšie ošetrenie vody už vykonávajte za pomocou multifunkčných tabliet. Pravidelne minimálne 1 × týždenne skontrolujte pH a koncentráciu chlóru a upravte ich na odporúčané hodnoty.

Pre priebežné ošetrenie bazénovej vody Treba predovšetkým vodu pravidelne filtrovať a bazén zbaviť mechanických nečistôt (za pomoci bazénových sieťok alebo vysávačov). Pravidelne minimálne 1 × týždenne skontrolujte pH a koncentráciu chlóru a upravte ich na odporúčané hodnoty. Pomocou testera skontrolujte pH vody prípadne za pomocou prípravku pH + alebo pH – upravte na hodnotu 7,2. Ak je zlá hodnota pH je veľmi znížená účinnosť bazénovej chémie. Ošetrenie vody vykonávajte za pomocou multifunkčních tabliet, ktoré sa vkladajú do plavákového dávkovača. Preventívne najmä pri väčšom zaťažení bazénu odporúčame pridania lieku proti rastu rias Algicidu. Pri extrémnych podmienkach prevádzky bazéna (vysoké teploty, silná záťaž bazéna kúpajúcimi atď.), alebo ak má voda neštandardnú kvalitu (zafarbenie, zápach), aplikujte šokovú dezinfekciu za pomocou prípravku Chlor šok. Po tomto ošetrení však treba počkať s ďalším kúpaním než koncentrácia chlóru klesne pod 0,8 mg / l.

Pred odchodom na dovolenku skontrolujte pomocou testera pH vody prípadne za pomocou prípravku pH + alebo pH – upravte na hodnotu 7,2. Do dávkovača chlóru dajte trojnásobné množstvo pomaly rozpustných multifunkčných tabliet. Pridajte dvojnásobne veľkú preventívnu dávku proti riasového prípravku Algicidu. Bazén zakryte bazénovú fóliou a zaistite, aby denne bolo zapínané filtračné zariadenie na primeranú dobu. Po návrate skontrolujte a upravte pH a koncentráciu chlóru v bazénovej vode.

Pred použitím bazénovej chémie vždy riadne preštudujte návod na použitie a dávkovanie prípravkov robte podľa návodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.