Archív pre ‘KONTAKT’ casopis-byvanie.sk

Kontaktné informácie.

Bercon s.r.o.

Hlavná 50

Prešov

08001

IČO: 47631856

Dič dph: SK 2023998713

zápis: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/7721 597
fax č. 051/7721 596
e-mail: po@soi.sk 

Zodpovedný vedúci : Luboš Hudec, Michal Ondik

Email  :
info@casopis-byvanie.sk
casopisbyvanie@gmail.com

Tel:+421949369360