Zabezpečte svoj dom proti krádeži ešte pred letom.

Jablotron_Kreka.sk

V dnešnej modernej dobe vzniká ďaleko väčšia potreba chrániť seba i svoj majetok , ďaleko viac než v dobách minulých . Každú chvíľu čítame , alebo počujeme o trestnej činnosti , o lúpeži , ktorá býva len veľmi zriedka objasnená .Týmto trestným činom je možné veľmi účinne predchádzať modernými bezpečnostnými prvkami , ktoré nielen chránia Váš majetok a Vašu osobu , ale tiež prispievajú preventívnou ochranou a dokážu upozorniť užívateľa objektu na prípadné vzniknuté nebezpečenstvo požiaru, úniku plynu, úniku vody. Tieto možnosti neraz ochránili človeka pred nebezpečenstvom.

Zabezpečovací systém nemusí teda chrániť objekty len počas neprítomnosti obsluhy, ale obľúbenou alternatívou nastavenia zabezpečovacieho systému je aj funkčnosť ochrany počas noci rozdelením systému na samostatné stráženie. Napríklad prízemia a poschodia rodinného domu. Vyberať môžete rôzne elektrické zabezpečovacie systémy . Štandardne sú to kamerové systémy, elektrická požiarna signalizácia, elektrické zabezpečovacie signalizácie a ďalšie elektrické zabezpečovacie systémy a technika.

Elektronické zabezpečovacie systémy

Základom elektronického zabezpečovacieho systému je vyhodnotenie nežiaduceho pohybu v stráženom priestore a informovanie majiteľa objektu , bytu , rodinného domu , predajne , skladov , kancelárie , atď. Kvalitné EZS umožňujú bezdrôtovú komunikáciu s pultom centrálnej ochrany . Všetky informácie môžu byť prenášané na pult centrálnej ochrany s nepretržitou monitorovacou službou a výjazdovou skupinou alebo možno poplachové a ďalšie stavy prenášať priamo na Váš mobil prostredníctvom SMS. Medzi elektronické zabezpečovacie systémy patria bezpečnostné kamerové systémy, detektory hluku, dymu, otrasov, pohybu alebo nebezpečných plynov.

Jablotron_80_kreka.sk

Investovať do bezpečnostného kamerového systému sa oplatí. Stávajú sa novým trendom, ktorý dopĺňa alebo priamo nahrádza zabezpečovacie zariadenie. Používajú sa ako k ochrane a monitorovanie majetku, tak na monitorovanie výrobných procesov a pohybu osôb. Moderné zabezpečovacie systémy sú vybavené kamerami, ktoré dokážu snímať obraz vo dne aj v noci a umožňujú prenos obrazu cez webové rozhranie a záznam na pevné disky. Tieto systémy dokážu okamžite upozorniť na nepovolený vstup a záznam môže neskôr slúžiť ako dôkazový materiál voči páchateľovi. Tiež je až prekvapujúce, o koľko sa po inštalácii kamier do skladový alebo výrobných priestorov znížia napr. náklady na nákup surovín či pohonných hmôt.

Sme schopný vytvoriť naozaj komplexné riešenie pre elektronický zabezpečovací systém. Kvalitná príprava a podrobná analýza rizík sú u nás samozrejmosťou.

Kvalitné zabezpečenie umožní ochrániť Vaše súkromie a vytvára pocit bezpečia a istoty .

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.