Udiarne

udirne1

Udiarňa je zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu mäsa pomocou dymu. Tento proces sa nazýva údenie. Okrem mäsa sa bežne údia napríklad ryby, syry, zelenina či huby.

Mäso sa údi z dvoch hlavných dôvodov. Pri tepelnom spracovaní pomocou dymu dochádza ku konzervácii a podľa druhu údenia k predĺženiu trvanlivosti výrobkov. Údenie kladne ovplyvňuje chuťové a vzhľadové vlastnosti produktu.

Bežná chalupárska udiarňa sa skladá z ohniska, dymovodu, údiacej komory a komína. Konštrukcia udiarni môže byť z dreva, tehál, betónu, železa, skál a ďalších materiálov. Ohnisko a údiaca komora je oddelená dymovodom. Dymovod býva cca 1,2 m dlhý, vedený horizontálne či s miernym stúpaním. Zmyslom dymovodu je ochladiť dym vznikajúci horením dreva na požadovanú teplotu a zaistit, aby pokrmy boli údené len dymom lebo oheň udržovaný za pomoci dreva je nestály.

Teplota, ktorú je nutné dodržiavať po celú dobu údenia sa delí na tri typy – studený dym do 20 0 C, stredný dym 60 – 70 0 C a teplý dym do 90 0 C. doba údenia je závislá na použitých surovinách a teplote dymu. Vykuruje sa väčšinou tvrdým drevom. Mäkké drevo sa používa len pre rozloženie ohňa a vyhriatie udiarni. Prírodný dym dáva potravinám arómu, farbu a slúži ako konzervátor.

Kuchynské sporáky na tuhé palivo

Kuchynské sporáka na tuhé palivo (drevo, drevené brikety) sú určené k vareniu, pečeniu a tepelnej úprave pokrmov či k vykurovaniu a prikurovaniu obytných miestností s možnosťou ohrevu teplej úžitkovej vody. Ľahké otváranie dvierok i zásobníku na drevo, ľahké čistenie sporáku a vymieňanie trúb patrí k prednostiam dodávaných sporákov. Pripojenie sporáku ku komínu možno realizovať ľubovoľne podľa požiadaviek zákazníka. Z hľadiska prevádzka je tento typ kuchynských sporákov založený na princípe uzavretého ohňa ohrievajúceho priamo alebo dymovými plynmi povrchu platni sporáku. Zdrojom tepla je tuhé palivo, najčastejšie drevo, drevené brikety, výnimočne aj hnedé uhlie. Dôležitou súčasťou stavby kuchynskej pece je teplovodný výmenník, ktorý poskytuje pohodlie vykurovania viacerých miestností z jedného ohniska pri nezmenenom komforte varenia či pečenia. Takéto pece sú vybavené spodným a vrchným ohniskom, čo umožňuje úspornú letnú prevádzku. Pokiaľ nie je výmenník využívaný, kúri sa len na vrchnom rošte a na sporáku možno teda variť i piecť bez toho aby bola dodávaná teplá voda do systému ústredného kúrenia. V zimnom období sa vrchný rošt vyberie a spodný rošt je zaklopený do svojej polohy, tak aby k horeniu dochádzalo vnútri výmenníka a bolo tak možné zdieľať vytvorený výkon do vykurovacej vody. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je plocha pod sporákom i okolo neho vyrobená z protipožiarneho materiálu. Obvykle je okolo sporáku položená dlažba.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.