Zlaté pravidlá pri kúpe novučkého bytu

Nový byt - hlavný

Ak už máme zvolený bytík, či domček, ktorý nás na pohľad upútal a taktiež sa nachádza v prostredí, ktoré nám dokonale vyhovuje, potom by sme mali sústrediť svoju pozornosť na pár detailov, ktoré nám môže pomôcť pri tom, aby to nebol iba sen, ale skutočná realita.

Ak si ideme kupovať domček, alebo byt mali by sme zaostriť pozornosť na niektoré právne okľuky a nenechať sa oklamať, pretože by nás to mohlo výsť príliš draho.

Všetko by sme si mali niekoľko krát preveriť, získať si maximálne informácie o danej nehnuteľnosti, o kancelárii, družstve, o jeho majetku a zamerať by sme sa mali aj na pravosť zmlúv, ktoré budeme podpisovať. Skôr, ako sa rozhodneme pre určitú realitku, alebo družstvo, mali by sme si dať tú námahu a vyhľadať si v obchodnom registri obchodné meno spoločnosti, zistiť či majú povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, či skutočne existujú.

Kataster nehnuteľností je taktiež dôležitým pomocníkom pri kúpe bytu, v ňom vlastne zistíme, kto je skutočným vlastníkom bytu, na koho sú uvalené vecné bremená, či neprebieha súdne pojednávanie, ale aj ďalšie dôležité fakty. Ten, kto nám byt predáva, by nám mal predložiť zmluvu, podľa ktorej je naozaj oprávnený byt predať, teda je jeho vlastníkom. Či je členom družstva nám zasa potvrdí bytové družstvo, alebo či je členom realitky a môže nám predať danú nehnuteľnosť – teda byt. Väčšina ľudí nám zvykne nahovárať, že pokiaľ máme záujem o kúpu bytu, mali by sme sa zveriť do rúk odborníkov a navštíviť realitnú kanceláriu. To však nemusí byť nevyhnutnosťou.

Nový-byt-1Realitka totiž žiada za sprostredkovanie služby určitú províziu, ktorá v sebe zahŕňa aj právne služby a niektoré iné…. To hovorí o tom, že za nás vybaví kúpnu zmluvu, zabezpečí jej podpísanie, zabezpečí taktiež prevod vlastníckych práv, zápis do katastra nehnuteľnosti a ak platíme v hotovosti, starostlivo uchová peniaze do doby, kým nepríde k samotnému prevedeniu bytu na nového majiteľa. Taktiež nám pomáha pri hľadaní bytov, organizuje návštevy bytov, ktoré spĺňajú vopred zadané kritériá. Ak sa však rozhodneme nevyužiť tieto služby, budeme potrebovať právnika, ktorý nám spíše kúpnu zmluvu a následne na to notára, ktorý overí pravosť zmluvy. Taktiež si budeme musieť sami overiť vlastnícke práva a zistiť vklad do katastra nehnuteľností. Taktiež k úschove peňazí budeme musieť platiť určitú sumu, ktorá sa vypočíta zo samotnej čiastky. Samotnú úschovu nám zabezpečí notár. Ešte nesmieme zabúdať na iné starosti, ako sú telefonovanie, vybavovanie prehliadok bytov a iné starosti….. Či sa rozhodneme tak, alebo inak, mali by sme zvážiť všetky možností a dokonale si preveriť všetko, čo súvisí so samotným predajom bytu.

Nový-byt-2Nesmieme zabúdať, že nejde o lacnú záležitosť a tak čas, ktorý do toho vložíme sa nám môže zúročiť v podobe dobre vybratého bytu v peknej lokalite, či v tom, že nenaletíme hocijakému podvodníkovi a overíme si všetko tak, ako treba. Potom sa nám už ostáva iba radovať z nového domu, či bytu a vynaložiť všetku našu  pozornosť kúpe vhodného nábytku a docieliť tak príjemnú atmosféru a dokonalé zariadenie, ktoré bude spĺňať naše požiadavky a kritéria.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.