Akumulačné kachle a teplovodné kachle

Akumulačné kachle a teplovodné kachle

Trh ponúka veľké množstvo vykurovacích zariadení a jednou z možností vykurovania sú aj akumulačné kachle. Tieto kachle si predstavíme v nasledujúcom článku. 

Základným princípom akumulačných pecí a vložiek je ukladanie tepla do masy materiálu s vysokou akumulačnou schopnosťou.

Doba sálania je potom závislá na hmotnosti materiálu použitého pri stavbe a môže sa pohybovať v rozmedzí niekoľkých hodín. Kachle tak rozdeľujeme na ľahké, poloťažké a ťažké podľa sily výmurovky akumulačného materiálu. Ak teda máme ťažkú stavbu, bude povrchová teplota vykurovacieho telesa okolo 50 0 C a výkon 0,68 kW/m2. Povrch kachlí potom vyžaruje do svojho okolia elektromagnetické vlnenie, ktoré sa pri pohltení okolitými predmetmi premieňa na teplo. Jedná sa o pre nás prirodzený spôsob ohrevu podobnému slneným lúčom. Vzduch sa teda do kachlí zámerne neprivádza ani neodvádza ale pre rýchle počiatočné zakúrenie v miestnosti je možné kachle vybaviť uzatvárateľnými vetracími mriežkami. Kachľové vložky sú zvlášť konštruované a nemožno tak použiť napríklad vložku určenú na vykurovanie v teplovzdušnom systéme.

Pri teplovodných kachliach je teplo vznikajúce horením paliva v kachliach odovzdávané teplonosnému médiu – najčastejšie vode. Tá ho potom distribuuje do ďalších častí vykurovaného objektu. Ideálnym doplnkom teplovodných krbových kachlí je v dnešnej dobe akumulačná nádrž, ktorá dovoľuje ukladať okamžité výkonové prebytky pre neskoršie využitie.

Na čo treba dať pozor pri výbere teplovodných kachlí? Dôležitý je podiel výkonu odovzdávaného spotrebičom do svojho okolia a do vykurovacieho média (vody).

Na našom trhu je možné nájsť mnoho výrobkov, u ktorých tieto hodnoty ani nezistíte, ale tiež také, ktoré už na prvý pohľad sľubujú nereálne hodnoty najmä podiel výkonu na strane vykurovacej vody. Teplovodná vložka s veľkým jednoduchým presklením a relatívne malým spalinovým výmenníkom, u ktorej je ďaleko nadpolovičný podiel výkonu do vody, by u nás mala zákonite vzbudiť nedôveru.

teplo-pec

Pri nevhodnej kombinácii malej miestnosti a ohrievača, ktorý odovzdáva príliš veľký výkon do svojho okolia, bude dochádzať k prekurovaniu miestnosti. Naopak miestnosti vykurované vykurovacím médiom budú chladné. Opačný prípad nebýva tak častý, obyvatelia domu si vždy sťažujú na studené radiátory v ďalších miestnostiach, nikdy nie na nevyhriate kachle.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.