Architektúra sa prikláňa k prirodzenosti a prírode

Architektúra hlavný 2

V zahraničí je prírodná architektúra trend, ktorý si žiadajú zákazníci a prikláňajú sa k nemu aj samotní architekti. Zavedená je už dávno v rozvinutých zemiach ako je Švédsko, Dánsko, Japonsko, Kanada……

Stavby v tomto štýle nepodľahli módnym trendom, no napriek tomu si zachovali svoju obľúbenosť pri zákazníkoch.                            

U nás je pojem prírodná architektúra iba novinkou o ktorej si vymieňajú informácie iba samotní architekti. Ako aj všade, aj u nás je pár výnimiek. Autor tohto stavebného štýlu je Čech menom Martin Rajniš. Podľa neho existujú určité koncepty domov, ktoré umožňujú žiť obyvateľom v neustále zelenej záhrade, na relatívne malom priestore s pocitom, že majú svoj priestor niekoľkonásobne väčší, ako v skutočnosti je. Tento štýl sa prikláňa k prírode a prirodzenosti.

Architektúra-23Z materiálov na zatepľovanie sa najviac využíva drevo, sklo, kameň, hlina. Všetko bežne kúpite v stavebninách. Stavby sú harmonicky včlenené do prírody, tá je tvorená z viacerých prírodných prvkov, ako je zeleň, rybníky, potoky, skaly a podobne.

Architektúra-prírodaZ architektonického hľadiska sa kladie dôraz predovšetkým na praktickosť stavieb. Moderné ekologické technológie, ktoré sú však finančne náročnejšie sú nahradené prísnym dodržiavaním pravidiel v architektúre , ktoré sú známe už veľmi dlho, avšak v posledných rokoch sa na ne akosi zabúda. V móde je väčšípočet okien . Ide o správne umiestnenie domu v závislosti od  svetovej strany. Veľmi krásne sú domy, ktoré zabezpečia splynutie parku so záhradou. Každý dom tak bude mať svoje súkromie a bude odlišné od ostatných.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.