Automatizácia vstupuje aj do segmentu ističov

Eaton_jistic_IZMX-NRX_TISK

Trendom vývoja nadprúdovej ochrany elektrických systémov sa stávajú zariadenia poskytujúce užívateľom širokú škálu dôležitých informácií.

Dobre zabezpečený systém nadprúdovej ochrany a monitoring informácií o stave systému predstavuje prevenciu voči prípadným zlyhaniam v napájacej sústave. V súlade s vývojom technológii  sa kladie stále väčší dôraz na dôsledný monitoring a lokalizáciu zmien v systéme. Na ich základe môžu užívatelia zhodnotiť vzniknutú situáciu a prijať potrebné opatrenia.

Individuálne riešenia

Ochranu v napájacej sústave zabezpečujú v elektrických systémoch ističe. Spomedzi rôznych typov sú kľúčové tie, ktoré poskytujú užívateľom všetky informácie týkajúce sa prevádzky zariadenia a sú schopné ich poskytovať ďalej. To môže výrazne skrátiť dobu potrebnú pre vyriešenie problémov v napájacej sústave. Jednať sa môže napr. o prúdové preťaženie, nerovnomerné zaťaženie fáz alebo prepätie. Rýchle zásahy potom zabraňujú vzniku systémových porúch a umožňujú preventívnu údržbu. Kvalitné ističe by mali ďalej poskytovať možnosti individuálnej modifikácie. To znamená, že vzhľadom na rôznorodosť typov elektrických zariadení budú umožňovať rozširovanie funkcií vzhľadom na individuálne požiadavky. Tie môžu ešte viac zlepšiť bezpečnosť systému, zdokonaliť tým ochranu osôb pri poruche a podstatne znížiť riziko nežiaduceho prerušenia prevádzky. Medzi tieto individuálne riešenia patria napr. ARMS, ARCON, zónová selektivita ZSI, diaľkové prepínanie a ochrana pomocou digitálnej spúšte s meracími funkciami (typ P).

Vzduchové ističe

Zaujímavý riešením ochrany elektrotechnických systémov je nová rada vzduchových ističov IZMX od spoločnosti Eaton. Ističe ponúkajú hodnoty prúdu v rozmedzí od 630 A do 4000 A a vypínaciu schopnosť od 42 kA až po 105 kA. Optimálne parametre prúdovej ochrany môžu byť navyše pomocou elektronickej spúšte presne nastavené podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie a chránených zariadení. Svoje uplatnenie nájde rada ističov IZMX predovšetkým v oblasti ochrany systému , motorov, transformátorov, ale aj generátorov.

Software pre ergonomické projektovanie

Súčasťou kvalitných ističov by mala byť aj softvérová podpora. Spoločnosť Eaton ponúka tri softwarové nástroje určené k ergonomickému projektovaniu, k ľahkému výberu produktu, zhotoveniu dokumentácie a vizualizáciu. Prvý softvérový nástroj E-CONFIG umožňuje vybrať potrebné ističe a vypínače s príslušenstvom z databázy obsahujúcej všetky položky a následne tieto prvky konfigurovať. Druhý nástroj „Pavouk“ umožňuje výpočet skratových pomerov nn sietí a taktiež zobrazenie vypínacích charakteristík istiacich prvkov v závislosti na čase a prúdových rozsahoch. Tretí nástroj, Eaton BreakerVisu, sa používa na monitorovanie výkonového istenia a s jeho pomocou je možné  zbierať údaje a vizualizovať informácie o  stavoch a varovných prevádzkových signáloch . Viac informácií získate na http://www.eaton-electric.sk, prípadne na http://www.eatonelektrotechnika.cz.

 

 

 

 

Zaujímavý tip:

IZMX16 – z tejto rady je v súčasnosti najmenší vzduchový istič na svete. Jeho moderná konštrukcia dovoľuje namontovať dva výsuvné ističe vedľa seba do rozvádzača so šírkou 600 mm a pri návrhu rozvodne tak ušetriť miesto. Do ističa môže byť integrovaný motorový pohon  a ovládacie cievky pre povely vypnutia a zapnutia, čo sú prvky nevyhnutné z hľadiska ovládania na diaľku. V kocke povedané: lepšie parametre v minimálnych rozmeroch.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.