Funkčné a konštrukčné rozdelenie komínov

konštrukcia komína

Konštrukcia steny komína je základným stavebným parametrom komína, ktorý sa musí spĺňať tepelne technické vlastnosti, hydraulické požiadavky, požiarne i bezpečnostné požiadavky a požiadavky na mechanické vlastnosti v závislosti na parametroch splodín a okolitého prostredia komína.

Základné rozdelenie komínov je podľa konštrukcie steny. Stena komína predstavuje konštrukciu medzi vnútorným lícom komínového prieduchu a vonkajším povrchom komína. Konštrukcia steny komína je základným staveným parametrom komína, ktorý musí spĺňať mnohé požiadavky.

Komíny sa delia na jednovrstvové a viacvrstvové. U jednovrstvového komína je stena tvorená z jedného materiálu, ktorý má také vlastnosti, že vyhovuje ako aj požiadavkám pre odvod splodín, tak požiadavkám na okolité prostredie komína. Zjednodušené jednovrstvové komíny sa môžu deliť na podtlakové a pretlakové. Stena viacvrstvového komína je tvorená z niekoľkých materiálových vrstiev. Tieto komíny sa taktiež delia na podtlakové a pretlakové.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.