Garážové brány

Klasická garážová brána

Garážová brána najväčší stavebný otvor.

Slovensko prežíva stavebný boom. Adekvátne s počtom stavieb rastie aj ponuka služieb a produktov súvisiacich so stavbou rodinného domu. Niekedy má zákazník problém orientovať sa a vybrať si z ponuky dostupnej na trhu.

Samozrejme ako to už na Slovensku chodí hlavným kritériom pri výbere je cena výrobku. Na základe tejto skutočnosti sa aj niektoré zahraničné spoločnosti prispôsobujú trhu a ponúkajú lacnejšie alternatívy svojich výrobkov. Takýto výrobok je automaticky spojený aj s nižšou kvalitou, bezpečnosťou a určite životnosťou. Takže zákazník, ktorému ide hlavne o cenu je skôr, či neskôr nútený riešiť servis, náhradné diely a pod., čo v konečnom dôsledku prvotnú investíciu podstatne zvyšuje. Presviedčame sa o tom takmer každodenne pri všetkých komoditách obchodu. Týmto príspevkom chcem zákazníkom poradiť, čo si je treba všímať pri nákupe garážovej brány. Ktoré bezpečnostné kritéria musí brána spĺňať, aby vyhovela požiadavkám bezpečnosti a kvality v EU a tiež,  na čo sa má zákazník predajcu pýtať pri kúpe garážovej brány.

Garážové-brány-vedľajší-2Kvalitná garážová brána musí spĺňať všetky bezpečnostné  kritéria, ktoré vyžaduje EU. To sú bezpečnostné zámky proti privrznutiu prstov, poistky pretrhnutia pružín a od určitej veľkosti brány aj pádovú brzdu pri pretrhnutí lanka. Najdôležitejšími prvkami brány u sekčných brán sú samotné sekcie a kovania. Pri sekcii sa treba presvedčiť z akej hrúbky plechu je vyrobená, aká je povrchová úprava plechu, aká je hustota polyuretánovej peny, či má sekcia prerušený tepelný most. Najlepšie je, ak Vám obchodník ukáže výrez sekcie, aby ste si mohli tieto prvky skontrolovať. Od hustoty polyuretánovej peny závisí celková pevnosť sekcie a aj tepelná priestupnosť. Ak obchodník deklaruje nízku tepelnú priestupnosť sekcie, tak by ste nemali vtlačiť prst do polyuretánu. Ďalším dôležitým kritériom sú kovania, spojenie jednotlivých dielov kovania, povrchová úprava, pánty, spodný držiak lanka, kolieska a gumené tesnenia. Kovania musia byť vyrobené s dostatočne hrubého plechu. Hrúbka kovania veľmi ovplyvňuje životnosť celej brány. Pýtajte sa preto predajcu z akého hrubého plechu sú vyrobené kovania jeho výrobku. Nemenej dôležitý je aj elektrický pohon. Viem, že na trhu sú veľmi kvalitné pohony s dlhou životnosťou, ale aj veľmi nekvalitné  takzvané „ motory na jedno použitie “, ktoré Vám a to garantujem, už nikto neopraví.

Garážové-brány-vedľajší-3Obchodník, ktorý ponúka kvalitnú bránu väčšinou dbá aj o kvalitný pohon. Keďže je lepšie raz vidieť, ako 10 x počuť, pre Vás ako zákazníka je najideálnejšie, ak má obchodník vystavené funkčné vzorky, kde si môžete bránu nechať predviesť. Dôležitá je aj existencia firmy, kde nakupujete, aby ste sa v prípade servisu mali na koho obrátiť. Niektoré spoločnosti na Slovensku robia veľmi kvalitný pozáručný servis, a predlžujú  záručnú dobu po uplynutí dvojročnej záruky. A ešte jeden poznatok nakoniec: ak výrobca a predajca dá výrobku všetko to, čo výrobok musí mať, aby Vám slúžil dlhodobo a komfortne, takýto výrobok má aj svoju primeranú cenu. Preto ak sú Vám podozrivé veľké cenové rozdiely rovnakých výrobkov, máte pravdu, niečo nie v poriadku a samozrejme, že sa to odrazí aj na ich kvalite a životnosti. Spravidla u obchodníka, ktorý predáva kvalitu  ide o spokojnosť zákazníka, lebo to je jeho najlepšia reklama. Tento obchodník nepredáva najlacnejšie výrobky, ale stojí si za  svojim produktom, za jeho kvalitou. Buďme aj mi zákazníci náročnejší, predsa nie sme taký bohatý, aby sme mohli nakupovať lacné veci.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.