Kvalitu steny ovplyvní jej samotný materiál…

Stavba - hlavný

Pálená tehla je tisícročným a overeným stavebným materiálom. Je zárukou zdravého a kvalitného bývania aj v súčasnosti. Hlavnou prednosťou tohto materiálu je vyvážená kombinácia stavebno-fyzikálnych parametrov.

Dnešné pálené tehly spájajú tradíciu, ale aj modernú technológiu. Aby si tento obľúbený materiál zachoval svoje typické vlastnosti aj vo forme samotnej stavby, je treba pri realizácii dodržovať určité pravidlá.

Na stavbách sme väčšinou svedkami neodborného technologického postupu, následne na to sa nám zhorší aj kvalita samotnej stavby. Stena je vlastne sústava stenových prvkov, ktoré sú uložené podľa presného usporiadania a vzájomne sú spojené pomocou malty. Nesmieme zabudnúť, že všetky použité materiály, ako aj úroveň zhotovenia ovplyvňujú výsledky kvality danej steny. Vzhľad aj samotný tvar každého stenového prvku je rozhodujúci pre výzor a kvalitu samotnej steny, ako aj pre dobré a trvácne spojenie jednotlivých prvkov.

Stavba-2

Brúsené tehly v novom prevedení…

Špeciálne brúsené tehly sú vo svete známe už niekoľko rokov a medzi kupujúcimi sa tešia veľkej obľube. Dovážané boli aj k nám, avšak bez dôkladnej technickej podpory, takže viacerí stavebníci nedokázali využiť ich výhody. Postupne sa však na trhu objavovali tehly s technologickým poradenstvom, ktoré ponúkali špecialisti vo svete stavieb. Prvé brúsené tehly sa začali dovážať z Rakúska. Postupne prechádzali rôznymi zmenami a vylepšeniami ich samotných vlastností. Z tehiel docielime vysokú kvalitu stien a docielime výbornú dekoratívnu funkciu.

Stavba-3

Vlastnosti tehelného stropu

Konštrukcie z pálených tehiel je vlastne konštrukcia, ktorá sa postupne prispôsobuje rastúcim požiadavkám, nie len na ich statické parametre , alebo trvanlivosť, ale taktiež aj na tvorbu tepelných a zvukových bariér. To všetko však so zachovaním nárokov na ich estetické vlastnosti.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.