Pravidelným servisom ušetríte viac. Pripravte kotol na zimu.

1. Vykrovacia centrala Wolf CSZ_male

  Počas letných horúčav na vykurovanie myslí málokto. A pritom práve toto obdobie je to najdôležitejšie pre efektívnosť a bezporuchovosť vykurovacích systémov počas zimnej prevádzky. Každý materiál totiž podlieha opotrebovaniu. Čím dlhšie necháte kotol bez servisu, tým vyššie je riziko jeho poruchy počas plnej prevádzky.

 

Okrem poruchovosti spôsobuje proces zastarávania kotla aj rast spotreby plynu. Miera rastu tejto spotreby závisí od zanedbania starostlivosti o kotol a vykurovaciu sústavu. Ak chcete trvale dosahovať úspory pri prevádzke kotla, je nevyhnutný pravidelný servis. Počas zimy bývajú vykurovacie systémy v nepretržitej prevádzke niekoľko mesiacov, čo sa na kotle prejavuje zanesením spaľovacej komory, či tepelného výmenníka. Znečistený systém má potom nižšiu účinnosť, čo spôsobuje rast spotreby energie a prevádzkových nákladov.

 

Údržba samotného kotla nestačí

Údržba samotného kotla je len špička ľadovca. Odborník spoločnosti Wolf, Ing. Ladislav Truchlík zdôrazňuje, že „nevyhnutné je skontrolovať funkčnosť celého systému. To zahŕňa zloženie spalín, tesnosť komína, stav zabezpečovacích prvkov, tlak vykurovacej vody, opotrebenie ochranných anód v ohrievačoch vody, či ich zanesenie vodným kameňom.“ Technik potom vyčistí aj samotný kotol a celý systém opätovne nastaví podľa požiadaviek užívateľa.

 

Takýto servis samozrejme nemôže vykonávať hocikto. Len autorizovaný technik vám dokáže zaručiť, že práca je odvedená na 100%. Autorizovaní technici sú na dané typy vykurovacích systémov školení, majú potrebné certifikáty a nevyhnutnú prax. K dispozícii majú aj originálne náhradné diely priamo od výrobcu. Výrobcovia totiž odporúčajú raz za rok preventívnu výmenu niektorých veľmi exponovaných dielov, aby sa tak efektívnejšie predchádzalo poruchám kotlov počas vykurovacej sezóny.

2. Servis- Kondenzacna centrala Wolf CSZ- otvorena_mini

Nečakajte do poslednej chvíle

Kvalitný vykurovací systém by mal byť pri pravidelnom servise bezporuchový. Skončením vykurovacej sezóny ale ľudia na vykurovací systém zabúdajú. Letné mesiace sú napriek tomu najvhodnejším obdobím na pravidelnú ročnú údržbu celého systému. Aj ten najkvalitnejší systém môže byť poruchový, ak mu nevenujete dostatok pozornosti. Zo skúseností odborníka, Ing. Ladislava Truchlíka zo spoločnosti Wolf, vyplýva, že „najväčší dopyt po údržbe a oprave kotlov je práve na začiatku vykurovacej sezóny. Servisná sieť je ale v tom čase už vyťažená uvádzaním nových vykurovacích zariadení do prevádzky,“ pokračuje Truchlík a varuje, že „z toho dôvodu môže trvať pomerne dlho, kým sa technikom podarí prísť.“

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.