Solárne systémy

solar

Nedostatok fosílnych palív a rastúce ceny energií sú každodenné myšlienky väčšiny z nás. Ak chceme prispieť k ochrane životného prostredia s využitím slnečnej energie ktorá je zadarmo pre každého, mali by sme do riešení zahrnúť aj solárne zariadenia (solárne kolektory, fotovoltaické články) pomocou ktorých sa môže spotreba palív podstatne znížiť.

So solárnym systémom znížite poplatky za energie, prispejete k ochrane životného prostredia a samozrejme zvyšujete hodnotu Vášho domu. Slnko poskytuje za jednu hodinu viac energie, než je spotreba svetovej populácie za jeden rok. Ďalšou výhodou je, že palivá ako je ropa, zemný plyn a uhlie majú obmedzenú dostupnosť a slnečná energia je nevyčerpateľná. Kto spolieha na solárny systém, prispenia k ochrane zmeny klímy a získa aspoň trochu nezávislosť na raste cien energií.

Takmer 90 percent domácej spotreby energie je obmedzená na teplo. Stále viac a viac domácností, teda využíva solárne zariadenia na výrobu teplej vody a vykurovanie. Prevádzka solárneho systému je jednoduchá: Solárne kolektory na streche absorbujú dopadajúce slnečné žiarenie a premieňajú ho na teplo, ktoré je transportované cez čerpadlo do špirály v zaizolovanom zásobníku (bojlery). Ten zabezpečuje horúcu vodu aj v neskorých hodinách v noci. Cez zimu solarne kolektory vodu iba predhrejú i keď je jasné, že vtedy spotrebič žerie energiu najviac a dohrejete si ju pomocou iných zdrojov energií (plyn,elektrika). Ročne môže pomocou solárnych kolektorov ušetriť 60 až 70 percent z ceny za energie potrebné na ohriatie teplej vody. Pri kúpe solárneho zariadenia je možné požiadať o nenávratnú štátnu dotáciu na solárne kolektory a to 200€/m2 až do 8 m2 a za každý m2 navyše 50€. Náklady na zariadenia pre ohrev vody Pre 4-5 osôb sú 3000-4000 € a tieto zariadenia majú životnosť 20 až 30 rokov. Solárne systémy sú však podporované štátom a ten Vám z tejto sumy preplatí zhruba 750 až 800€. Pre stavbu solárneho systému, nie je potrebné stavebné povolenie, pokiaľ sa nejedná o pamiatkovo chránený objekt. Najlepšie orientovaná strecha pre montáž solárnych kolektorov je pod 30 až 50° uhlom smerom na juh (juhozápad).

Evolúcia vo vývoji solárnych kolektorov.

Dokonca aj predchádzajúce generácie solárnych panelov boli plne vyvinuté a boli charakterizované vysokou účinnosťou
a dlhou životnosťou. Nová generácia plochých panelov dosiahla najvyššiu hladinu tým, že absorbujú slnečnú energiu
nielen prednou časťou, ale aj pomocou zadnej reflexnej plochy s vysoko selektívnou vržstvou,ktorá zároveň smeruje slnečné lúče na povrch medeného absorbéra. Tento absorbér je upevnený v hliníkovom ráme, ktorý je z vrchu presklený, špeciálnym, tvrdeným sklom, ktoré vytvára skleníkový efekt. Pre dobrý výkon solárnych kolektorov sa používa bezpečnostné sklo s vysokou priepustnosťou svetla. Ploché solárne kolektory sú vhodné najmä pre solárny ohrev teplej úžitkovej vody, na prikurovanie budov, alebo na prikurovanie bazénov.

Plochý solárny kolektor

Jednou z variant slnečných kolektorov sú ploché solárne kolektory. Najdôležitejším znakom týchto plochých panelov je, že majú rovný povrch absorbéra, ktorá nemá žiadne spojenie v určitých miestach a a je bez zakrivenia. Ploché panely sú často používané na ohrev teplej úžitkovej vody, bazénovej vody, alebo na prikurovanie budov. Celkovo možno povedať, že povrchové úpravy solárneho skla sú zodpovedné za vlastnosti aj celkovú účinnosť solárneho kolektora.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.