Základ vykurovania – komín

základ vykurovania-komín

Pri projektovaní vášho nového vykurovacieho systému je potrebné myslieť aj na komín, ktorý je veľmi dôležitý. Pri spaľovaní a horení slúži na odvedenie nebezpečných dymových plynov mimo objekt.

Správna funkcia je zabezpečená jednoduchým fyzikálnym zákonom. Teplý vzduch má nižšiu hustotu ako okolitý studený a tým stúpa nahor. Ak sú ku komínu pripojené kachle, v spodnej časti pod roštom je nasávaný studený vzduch, ktorý pomáha horeniu dreva. Z tohto dôvodu je pri rozkurovaní, teda pri studenom komíne, ťah malý a rozkurovanie je pomalé. Ako náhle sa drevo rozhorí, ohreje sa komín a rýchlosť plynov sa zväčší. Všetky nové komíny majú ťah oveľa väčší, než je potrebné. Aby nedochádzalo k prekurovaniu kachlí, vkladá sa do dymovodov komínová klapka. V prípade vysokého ťahu cez 30 PA sa musí komín upraviť a ťah znížiť. Z vyššie uvedeného je vidieť, že ťahové podmienky komínov nie sú v závislosti na čase rovnaké a ovplyvňujú ich mnohé faktory. Preto nie je možné horenie kachlí automatizovať, musí sa brať do úvahy skúsenosť a častejšie prikladanie. Optimálne prikladanie je raz za dve až tri hodiny.

Pripojenie na komín sa vykonáva dymovými rúrami, spravidla majú rovnakú veľkosť ako výstup na kachliach. Ako komín, tak aj dymové rúry sa musia pravidelne čistiť. Záleží na kvalite spaľovania ale kominárska norma odporúča čistenie 6 krát za vykurovaciu sezónu.

Treba si uvedomiť aj to aká je účinná výška komína. Je to zvislá vzdialenosť od napojenia dymovodu do komína po vrchol komína. Táto výška je zdrojom komínového ťahu a je dôležitá pre návrh prierezu komína. Pre plynné zariadenia musí byť účinná výška komína minimálne 4 metre a pre vykurovacie zariadenia na tuhé palivá by mala byť 5 metrov. Kotly ústredného kúrenia na tuhé palivo však zvyčajne potrebujú komín minimálne 6 – 8 metrov dlhý.

Dôležité je aj to aká je správna výška komína nad strechou. U plochých striech (sklon do 20 0) je výška komína nad vyššiu hranu strechy 1 000 mm bez ohľadu na typ paliva. Strechy s vyšším sklonom ako 20 0 sú považované za šikmé a výška nad hrebeňom tejto strechy musí byť minimálne 650 mm v prípade, že je komín bližšie ako 2 metre od hrebeňa. V prípade väčšej vzdialenosti ako 2 metre od hrebeňa je možné použiť záveterný uhol 100.

Pri stavbe a výbere komínu nepodceňujte žiadne faktory, ktoré ovplyvňujú určite veľmi ťah komínu a tým aj kvalitu kúrenia. Vyberajte a uvažujte spoľahlivo, no najlepší spôsob je ten, že o radu požiadate odborníka. Dnes sa kúrenárstvom zaoberá veľké množstvo firiem a výber je široký.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.