Slnko ako zdroj energie.

foto_kolektory01

Slnko predstavuje zdroj energie, bez ktorého by nebol možný život na Zemi. Táto energia je výsledkom fúznej protónovo-neutrónovej reakcie.

Toto prebieha pri veľmi vysokých teplotách, 14 miliónov °C, pričom povrchová teplota Slnka je v priemere len 5 427 °C.

Slnko vzniklo asi pred 5 miliardami rokov, a jeho životnosť sa predpokladá na ďalších 5 miliárd rokov.

Slnko-2

Na Zem dopadá elektromagnetické žiarenie , čo je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia. Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na Zem je približne 14 000-krát väčšie ako celá energia spotrebúvaná ľudstvom v súčasnosti.

Na hranicu zemskej atmosféry pri kolmom dopade slnečných lúčov dopadá približne 1 360 W energie na meter štvorcový.

Slnko-1

Tento údaj zvykneme označovať ako “slnečná konštanta”. Z energetického hľadiska ide teda o mimoriadne zaujímavú možnosť získavania energie. Jej obmedzené využívanie je spôsobené technologickými a ekonomickými problémami.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.