Veterné turbíny

Veterná turbína hlavný

Malé veterné turbíny sa už aj na Slovensku využívajú väčšinou ako samostatné energetické zdroje. Niekedy sú tieto systémy pripájané aj na verejnú elektrickú sieť, čo umožňuje vám ako majiteľovi takéhoto systému znížiť náklady na nákup elektriny a súčasne v prípade prebytku dodávať  tiež vami vyrobenú elektrinu do siete.

Odber a dodávanie do siete sa vykonáva pomocou automatických prepínačov.  Meradlo spotreby elektriny je zvyčajne zapojené tak, že pri dodávaní elektriny do siete sa točí naopak, takže vám ju vlastne odpočítava.

Samostatne pracujúce veterné turbínové systémy sa uplatňujú v osamotených domoch (bez verejnej siete), v člnoch, na farmách alebo tiež v malých obciach. Každý takýto veterný systém môže byť nielen praktický, ale aj veľmi výhodne ekonomický pre užívateľa. Takéto veterné elektrické turbíny sú v súčasnosti vyrábané viacerými firmami vo veľkom  rozsahu výkonov od niekoľkých wattov do niekoľko mega Wattov. Malá veterná turbína s výkonom od 100 do 500 W je na dobrom  mieste (s priemernou rýchlosťou vetra viac ako 5 m/s) je schopná veľmi lacno dodávať energiu do batérie a následne zabezpečovať energiu napr. na osvetlenie, napájanie elektrospotrebičov ako sú rádio alebo televízor. V minulosti  bola spoľahlivosť týchto turbín problematická. V súčasnosti sú však na trhu turbíny, ktoré vydržia aj tie najdrsnejšie podmienky a vyžadujú si minimálnu údržbu (raz za 5 rokov). Spoľahlivosť týchto systémov sa vyrovná spoľahlivosti napr. systémov so slnečnými článkami.

Používanie malých veterných elektrárničiek sa pre  užívateľov ukázalo oveľa výhodnejšie ako používanie napr. naftových generátorov, alebo predlžovanie elektrického vedenia. Predĺženie elektrického vedenia k odberateľovi o jeden kilometer je drahšie ako náklady na vybudovanie malého veterného systému.  Hoci veterné turbíny sa vyznačujú vyššími investičnými nákladmi ako napr. naftové generátory, ich prevádzka je prakticky bezplatná a majiteľ stratí problémy so zháňaním a dopravou paliva. Zo skúseností vyplýva, že pre dennú spotrebu na úrovni jednej kWh je energia vyrobená veternou turbínou lacnejšia ako energia z naftového generátora, predĺženie elektrického vedenia alebo energia zo slnečných článkov.

Platí to pre miesta, kde rýchlosť vetra v ročnom priemere presahuje 4 m/s. Takáto rýchlosť vetra je úplne bežná na mnohých miestach sveta. Pre pokrytie vyššej dennej spotreby energie sa ekonomika veterných turbín ďalej zlepšuje. Pre turbínu s výkonom 10 kW je už rýchlosť vetra 3-3,2 m/s dostatočná na to, aby veterná energia bola lacnejšia ako iné alternatívne systémy.  Na svete je len málo miest, kde je priemerná rýchlosť vetra nižšia ako 3 m/s. Náklady na kúpu malých veterných turbín s narastajúcim výkonom klesajú.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.