Okrasné rastliny v záhrade

misuraemme, atelier-034

Základom každej záhrady sú rastliny, bez nich by záhrada nebola záhradou. Rastliny sa stále vyvíjajú a rozrastajú, preto je potrebné prispôsobiť im usporiadanie priestoru. Okrasné rastliny sú práve tie rastliny, ktoré robia záhradu krásnou a zaujímavou.

Keďže majú rôznu výšku dodávajú záhrade aj ďalší rozmer a tým je horizontálne členenie, ktoré je zložené z niekoľkých častí a to trávnik, dolná časť, stredná a horná časť. Trávnik je najdôležitejšia časť záhrady a zjednocuje ostatné časti. Pri plánovaní záhrady najprv navrhneme trávnaté plochy, ktoré by mali byť v tesnej blízkosti domu a tiež všade, kde slúžia ako spojovacie prvky. Trávnik potrebuje veľa svetla a preto ho umiestňujeme na priamom slnku. Tvorí dominantnú časť záhrady a preto nesmieme zabúdať, že ho treba správne založiť, dobre udržovať a ošetrovať. Až správnou starostlivosťou dosiahneme peknú zelenú plochu, ktorú môžu obdivovať aj ostatný návštevníci.

Dolnú časť tvoria predovšetkým nízke kvety, ktoré dodávajú záhrade pestrosť. Medzi takéto kvety patrí napríklad skalnička, nízke okrasné trávy, nízke cibuľoviny, ale aj vodné a bahenné rastliny. Dolná časť záhrady nezaberá veľa miesta a najčastejšie sa obmieňa a doplňuje. Je zložené z množstva rôznych rastlín – trvaliek, jednoročných, náročných aj nenáročných. Pri ich vysádzaní nesmieme zabúdať na zladenie farieb, harmóniu a kontrast.

interior_1910-300x300

Strednú časť vytvárajú najkrásnejšie a najefektívnejšie kvety a rastliny. Sú to predovšetkým ruže, vyššie trvalky a letničky, nižšie kríky, popínavé rastliny, vyššie vodné a bahenné rastliny. Táto časťzahrňuje najviac pestované a najnápadnejšie druhy, ktoré majú výrazný estetický vpliv na celkový estetický charakter záhrady. Tieto rastliny vysádzame na dobre viditeľnom mieste s prístupo, zo všetkých strán, aby sa ľahšie ošetrovali. Vyžadujú si viac práce, pretože je ich na záhrade najviac.  Existuje veľa druhou a odrôd týchto rastlín dôležité je len správne si vybrať.

Hornú časť tvoria okrasné kríky a stromy. Ich rozmiestnenie je pri plánovaní záhrady na prvom mieste. Podstatné je zistiť si do akých rozmerov a ako rýchlo rastú a podľa toho ich vysádzanie naplánovať. Tiež je dôležité si premyslieť, ktoré dreviny sa hodia do skupín, a ktoré je lepšie vysadiť jednotlivo. Usporiadanie hornej časti určuje základný charakter záhrade, preto si musíme veľmi dobre premyslieť, kde stromy a kríky vysadíme, keďže ich presádzanie je nemysliteľné.

Okrasné rastliny môžeme kombinovať podľa dvoch základných pravidiel a to kombinácia podľa estetických zásad a kombinácia, ktorá prihliada k prirodzenému výskytu rastlín v prírode. Najčastejšie kombinujeme rastliny podľa estetických zásad čiže podľa zásady harmónie a kontrastu. Tiež môžeme rastliny kombinovať podľa časového hľadiska – aby na záhonoch stále niečo kvitlo od jary do zimy. Nájdu tu uplatnenie rôzne cudzokrajne vypadajúce rastliny, ale aj také, ktoré nazapadajú do rámca prirodzeného výskytu v prírode a sú to napríklad tulipány. Druhý spôsob kombinácie rastlín podľa prirodzeného výskytu v prírode by sa mal stať základnom pri plánovaní všetkých záhrad, ktoré naväzujú na okolitú prírodu. Do týchto záhrad sa nehodia cudzokrajné a exotické rastliny, ale výborne sa tu uplatnia domáce rastliny. Čo sa týka vodných plôch je vhodné umiestiť tu potôčik s kaskádami, bazén alebo jazierko doplnené bahennými a vodnými rastlinami. Uplatnia sa tu tiež borovice a iné dreviny a tiež okrasné trávy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.