Výhody a nevýhody raketových kachieľ

raketové kachle

Každé vykurovacie zariadenie má svoje dobré vlastnosti a výhody ale nájdu sa aj nedostatky či nevýhody. Základnou výhodou raketových kachieľ je, že majú spaľovaciu komoru tvarovanú do písmena J s hrubými pravouhlými zákrutami, ktorá je zabalená do vysokoteplotných izolácií. Izolovaná vertikálna spaľovacia komora vo vnútri kachieľ vytvára ťah potrebný pre prekonanie dlhých vodorovných ťahov v akumulačnej hmote.

Ďalšou výhodou týchto kachieľ je, že palivové drevo stojí vzpriamene v prikladacom priestore a postupne na dne obhorieva. Spaľovacia komora môže byť až niekoľko metrov ďaleko od miesta využitia tepla. Veľkým prínosom je aj vysoká účinnosť spaľovania a využitia tepla obsiahnutého v splodinách. Veľmi výhodné je, že konštrukcia týchto raketových kachieľ je jednoduchá. Je tu aj možnosť originálneho umeleckého stvárnenia a možnosť prevozu bez komína.

Každá minca má ale dve strany a preto aj raketové kachle majú svoje nevýhody. Základnou nevýhodou je, že vzhľadom k malému spaľovaciemu priestoru je nutné častejšie prikladanie. Pre kachle s raketovou komorou s priemerom 15 cm sa interval prikladania pohybuje medzi 30 minútami až 2 hodinami a v kachliach s priemerom komory 20 cm je interval prikladania 2 – 4 hodiny. Drevo na prikladanie musí byť naštiepané na tenšie kusy než je bežné u iných druhov kachieľ. Vertikálna spaľovacia komora je veľmi tepelne namáhaná, pri použití náhradných materiálov môže byť nutná ich občasná výmena. Veľkou nevýhodou je, že výmena popola je u klasických konštrukciách raketových kachieľ obtiažna, pretože spaľovací priestor je prípustný len z vrchu. A posledný väčší hendikep je oheň, ktorý nie je dobre vidieť. Raketové kachle nám neumožňujú pozorovať plamene tak ako dnešné presklené krby a kachle. Nedostatok vizuálnych efektov je však kompenzovaný bohatými zvukovými efektmi.

Poskladaj si sám svoje raketové kachle

Raketové kachle nie sú také zložite zariadenie aby ho nepostavil aj obyčajný laik. Skladba týchto kachieľ je vcelku jednoduchá a podľa jednoduchého návodu sa dajú rýchlo a pohodlne poskladať a efekt z nich váš určite poteší a pohladí aj vašu dušu. Raketové kachle sa skladajú z prikladacej nádoby, ohniska, izolovanej spaľovacej komory, výmenníku tepla – barelu a komína, ktorý je napojený na termálnu batériu. Prikladacia nádoba je umiestnená zvisle, to znamená, že sa prikladá zhora dolu, namiesto vodorovne, ako je obvyklé. Drevo sa spaľuje postupne v ohnisku a vylučované plyny prechádzajú tepelne izolovanou spaľovacou komorou. Tam dochádza ku stúpaniu týchto plynov, k procesu druhého spaľovania a okrem tepla sa vytvára aj tlak. Vzniknuté teplo a odchádzajúci dym prechádza okolo výmenníku tepla do komínovej rúry, ktorá je úmyselne ochladzovaná a teplo sa presúva do tepelného zásobníku. Vytvorené teplo sa presúva do vzduchu konvenčne na hornú časť výmenníku.

Na stavbu kachieľ je potrebné zabezpečiť si šamotové tehly pre výstavbu základného tela kachieľ a spojivom je hlinito-piesčitá malta. Spaľovacia komora je tvorená železnou (oceľovou či liatinovou) rúrou o priemeru 15 alebo 20 cm, podľa výkonu, ktorá je izolovaná vysoko tepelne izolujúcou hmotou. Táto je prekrytá buď železným barelom alebo murovanou komorou. Samotné telo kachieľ a ďalšia napojená lavica sú potom vytvorené z tehál a hlinenej malty.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Napíšte komentár

You must be logged in to post a comment.